Challenge 1
  Fietsstad/land  

Fietsen wordt alsmaar populairder en de nieuwe types zoals de speed pedelec en elektrische fietsen zijn in opmars.

De uitbouw van gepaste fietsinfrastructuur hinkt achterop, al wordt werk gemaakt van een inhaalbeweging. Het is voor de overheid niet eenvoudig om te bepalen op welke plaatsen de beschikbare middelen hiervoor best worden ingezet.

Steeds vaker horen we op het nieuws problemen rond fietsveiligheid, en meldingen over te weinig fietspaden. De fietspaden die er dan toch zijn voldoen niet altijd aan de juiste kwaliteit of hebben maar al te vaak hindernissen zoals paaltjes of toiletten – zie artikel hieronder. Optimaliseer het fietsnet in Belgie en zorg ervoor dat de fiets niet ten onder gaat aan zijn eigen succes!

Optimaliseer het fietsnet in Belgie en zorg ervoor dat de fiets niet ten onder gaat aan zijn eigen succes!

Huidige situatie

Vlaanderen – Departement mobiliteit en openbare werken, erkent dat het voorzien van fietsruimte bijdraagt aan het welzijn van stedelingen en het milieu. Fietsen is duurzaam en we moeten steeds naar manieren zoeken om deze manier van transport verder te optimaliseren.

In Vlaanderen kunnen mensen probleem met fietspaden al rapporteren via het online Meldpunt Fietspaden. Deze meldingen worden dan door de respectievelijke verantwoordelijke van die bepaalde gemeente of stad behandeld.

Het meldpunt beperkt zich tot meldingen van problemen op de fietspaden. Er is daarnaast ook behoefte aan oplossingen om informatie over fietsroutes te verzamelen, te verspreiden en te promoten, om zo mensen te stimuleren de auto eens te laten staan en de fiets te nemen. De verzamelde informatie over het gebruik, de kwaliteit van fietspaden en de tevredenheid erover kan de overheid ook helpen om prioriteiten te leggen bij investeringen in fietspaden en fietsroutes.

Verder is niet bekend van welke fietspaden veel of weinig gebruikt worden en door welke doelgroep of welk doeleinde.

Geoloket development (platform)

Vlaams fietsbeleidsplan (presentatie)

Artikels en data

Absurde fietssituaties in Brussel (ARTIKEL)

De gevaarlijkste fietskruispunten van vlaanderen (ARTIKEL)

Alle fietsknooppunten van de benelux (data)

Meldpunt voor fietsen (data)

Open data datasets fiets (data)

Google Web Services (DATA)

Regionale informatie vlaanderen (DATA)

Open data website Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DATA)

Open data portaal Vlaamse Overheid (DATA)

Vlaams fietsbeleidsplan (document)

Fietsroutenetwerken Vlaanderen (data)

Digitale kaart bovenfunctionele fietsroutes provincie Antwerpen (data)

Digitale kaart bovenfunctionele fietsroutes provincie West-Vlaanderen (data)

Digitale kaart bovenfunctionele fietsroutes provincie Oost-Vlaanderen (data)

Digitale kaart bovenfunctionele fietsroutes provincie Vlaams-Brabant (data)

Bovenfunctionele fietsroutes provincie Limburg (data)

Fietssnelwegen in Vlaanderen (data)

Kennisbank Fietsberaad (data)

Provinciale fietsbarometer Antwerpen (data)

Vlaams Vademecum Fietsvoorzieningen (data)

Partners

logo mow vlaanderen

decoration