2

SMART & SUSTAINABLE MOBILITY

Embraced by agoria

Intro

Slimme mobiliteit is een manier om een duurzame stadsontwikkeling te bereiken. Het laat toe om zich naadloos, efficiënt en flexibel te verplaatsen door gebruik te maken van verschillende transportopties. Het is een paradigmashift naar een flexibeler en multimodaal transportsysteem.

Wanneer we denken aan duurzame mobiliteit, is vaak het eerste wat in ons opkomt, om brandstofgedreven auto’s te vervangen door elektrische auto’s. Wanneer we er echter aan denken om meer elektrische wagens te gebruiken, komen andere vragen naar voor, zoals: hoe kunnen we het mogelijk energietekort opvangen als meer en meer mensen zich met een elektrische wagen zullen verplaatsen? Is er een manier om, gebruikmakend van elektrisch of andere types duurzaam vervoer, het aantal files terug te dringen? Hoe kunnen we het opladen van elektrische voertuigen toegankelijker maken?

Een andere transportoptie die duidelijk gelinkt is met duurzaamheid, is het openbaar vervoer. Hoe kunnen we het aanbod van publiek transport verbeteren, zodat we beter tegemoetkomen aan de noden van stedelingen en steden?

Door mobiliteit slim en duurzaam te maken, zal er minder en minder nood zijn voor stedelingen om zelf voertuigen te bezitten. Meer en meer, zal “mobility as a service” het landschap domineren. Hoe zullen producenten, mobiliteitsproviders en steden hun huidig aanbod aanpassen aan de toekomstige noden?

Het aspect van multimodaliteit zal een belangrijke rol spelen in het samenbrengen van verschillende stakeholders, evenals technologieën en oplossingen in stadsmobiliteit. Binnen multimodaliteit, zullen verschillende transportopties zoals stappen, auto’s, openbaar vervoer, fietsen, gedeelde services geconnecteerd worden om op een efficiënte manier de verplaatsingen van stedelingen te faciliteren.

Door mobiliteit niet enkel duurzaam maar ook slim te maken, staan we voor een volledig nieuwe mobiliteitsrevolutie, die vele deuren zal openen voor zowel stedelingen als serviceproviders.

agoria

Agoria geeft mee vorm aan de track “Smart and sustainable mobility”.

Leden van Agoria geven hun visie op slimme en duurzame mobiliteit en treden graag in debat met de aanwezigen.

Kom luisteren naar lokale en internationale sprekers en netwerk met de belangrijke spelers binnen het veld van mobiliteit.

decoration